Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 26 ноември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 23.11.2018 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на:
-33 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Макстил АД Скопје–340 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје–22 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје–3 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје–15 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје–182 приоритетни акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје–6 обични акции
- Уготур АД Скопје–16 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје–15 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје–125 обични акции