ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 26 ноември 2013
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 25.11.2013 година Тетекс АД Тетово изврши откуп на: -142 сопствени обични акции по цена од 499,00 денари за една акција, преку 2 трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.11.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Прилепска Пиварница АД Прилеп –2 обични акции - Алкалоид АД Скопје –50 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп –157 обични акции