Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 26 октомври 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Гранит АД Скопје – 763 обични акции
-Фустеларко Борец АД Битола – 100 обични акции
-Рудници Бањани АД Скопје – 180 обични акции