Бришење на издавачот Либерти АД Скопје од „Листата за набљудување“
вторник, 26 јануари 2021

Ве известуваме дека на 26.01.2021 година Берзата изврши бришење на издавачот Либерти АД Скопје од „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, поради тоа што е завршена јавната понуда за преземање на друштвото од страна на преземачот Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед од Лондон, Обединето Кралство. 

Либерти АД Скопје беше внесена на 11.11.2020 година на „Листата на набљудување“ согласно 61-а од Правилата за котација, поради објавена јавна понуда за преземање на друштвото од страна на Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед од Лондон, Обединето Кралство.