ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 26 јануари 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 25.01.2018 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на: -30 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.01.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макстил АД Скопје –23 обични акции; - НЛБ Банка АД Скопје –140 обични акции; - Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје –34 обични акции; - Уготур АД Скопје –1 обични акции; - Гранит АД Скопје –46 обични акции; - Попова Кула АД Демир Капија –13.000 обични акции; - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –134 обични акции; - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје –145 обични акции; - РЖ Економика АД Скопје –1 обични акции; - РЖ Услуги АД Скопје –9 обични акции; - Макпетрол АД Скопје –7 обични акции;