Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 25 септември 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.09.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје–27 обични акции
- Скопски Пазар АД Скопје–162 обични акции
- Макстил АД Скопје–611 обични акции
- РЖ Техничка Контрола АД Скопје–11 обични акции
- Уготур АД Скопје–29 обични акции