Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 25 јули 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 24.07.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 2.015 сопствени обични акции по цена од 4.800,00 денари за една акција, преку блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.07.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- ОКТА АД Скопје – 52 обични акции