ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 25 јули 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 24.07.2017 година Огражден АД Струмица изврши откуп на: -362 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку три трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.07.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Услуги АД Скопје –156 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје –7 обични акции - Уготур АД Скопје –20 обични акции - Макпетрол АД Скопје –35 обични акции - РЖ Интер-трансшпед АД Скопје –19 обични акции - Кланица со ладилник АД Струмица –57 обични акции - Оранжерии Хамзали АД Струмица –151 обични акции - Макстил АД Скопје –423 обични акции