ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
четврток, 25 мај 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 23.05.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 8.950,00 денари за една акција, преку една трансакција. -46 сопствени обични акции по цена од 9.000,00 денари за една акција, преку две трансакции. На 23.05.2017 година Хотели Метропол АД Охрид изврши откуп на: -300 сопствени обични акции по цена од 201,00 денар за една акција, преку една трансакција.