НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 25 мај 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.05.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Тутунски Комбинат АД Прилеп –110 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје –150 обични акции - ТТК Банка АД Скопје –11 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –34 обични акции - УНИ Банка АД Скопје –12 обични акции - Охридска Банка АД Скопје –7 обични акции