НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 25 април 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.04.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Технокомерц АД Скопје– 191 обична акција;