Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 25 март 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.03.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје – 120 обични акции
- Македонија Турист АД Скопје–40 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје–555 обични акции
- Охридска Банка АД Скопје – 137 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 236 приоритетни акции
- Макпетрол АД Скопје – 55 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје – 400 обични акции