Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 25 февруари 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.02.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Жито Лукс АД Скопје – 127 обична акција
-УСЈЕ АД Скопје – 402 обична акција
-Комерцијална Банка АД Скопје – 5 обична акција
-Тетекс АД Тетово – 67 обична акција