Откуп на сопствени акции
вторник, 25 февруари 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 24.02.2020 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на 227 сопствени обични акции по цена од 77.500,00 денари за една акција, преку 25 трансакции;