Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 25 февруари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.02.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје – 18 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 616 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 9 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 646 обични акции
- Макстил АД Скопје – 1.153 обични акции
- Тетекс АД Тетово – 60 обични акции
- Гранит АД Скопје – 287 обични акции
- Хотели Метропол АД Охрид – 100 обични акции
- Уготур АД Скопје – 9 обични акции