НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 25 декември 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.12.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Тајмиште АД Кичево –47 обични акции