Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 25 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.11.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макстил АД Скопје - 603 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 11 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 26 обични акции
- Либерти АД Скопје - 440 обични акции
- Трготекстил малопродажба АД Скопје - 663 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 15 обични акции
- Уготур АД Скопје - 29 обични акции