Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 25 ноември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.11.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-РЖ Економика АД Скопје –33 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 250 обични акции
-ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 92 обични акции
-Стопанска Банка АД Скопје – 12 приоритетни акции
-Уготур АД Скопје – 37 обични акции 
-РЖ Интер Трансшпед АД Скопје – 35 обични акции 
-Макстил АД Скопје – 771 обични акции 
-РЖ Техничка контрола АД Скопје – 14 обични акции
-Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 418 обични акции
-Либерти АД Скопје – 380 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 177 обична акција