Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 25 ноември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 24.11.2020 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: 
- 39 сопствени обични акции по цена од 2.650,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.11.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Комерцијална Банка АД Скопје – 39 обични акции
-Стопанска Банка АД Скопје – 6 приоритетни акции