Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 25 ноември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 22.11.2019 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 449 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку една трансакција;
На 22.11.2019 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на 167 сопствени обични акции по цена од 12.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Дебарски Бањи АД Дебар – 31 обични акции