Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 25 октомври 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.10.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Стопанска Банка АД Скопје – 500 обични акции
-ТТК Банка АД Скопје – 145 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 129 обични акции
-Тетекс АД Тетово – 33 обични акции