Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 25 октомври 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 24.10.2019 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на 182 сопствени обични акции по цена од 73.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- РЖ Економика АД Скопје – 24 обични акции
- Уготур АД Скопје – 27 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 25 обични акции
- АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје – 819 обични акции
- РЖ Техничка Контрола АД Скопје – 10 обични акции
- АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 491 обични акции