Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 25 јануари 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.01.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Комерцијална Банка АД Скопје – 5 обични акции