НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 25 јануари 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.01.2016 е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Триглав Осигурување АД Скопје –232 обични акции