Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 24 септември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 23.09.2019 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на 30 сопствени обични акции по цена од 67.500,00 денари за една акција, преку системска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.09.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Скопски Пазар АД Скопје – 1.931 обични акции