Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 24 август 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.08.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 487 обични акции    
- Гранит АД Скопје - 346 обични акции    
- Македонски Телеком АД Скопје - 43 обични акции    
- Цементарница УСЈЕ АД Скопје - 79 обични акции    
- Хотели Метропол АД Охрид - 183 обични акции    
- Стопанска банка АД Скопје - 369 приоритетни акции