Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 24 јули 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.07.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Кланица со ладилник АД Струмица – 56 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица – 147 обични акции
- Агроплод АД Ресен – 7 обични акции