ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 24 јули 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 23.07.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: -20 сопствени обични акции по цена од 2.853,00 денари за една акција, преку 2 трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.07.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Оранжерии Хамзали АД Струмица - 146 обични акции - Кланица со ладилник АД Струмица – 56 обични акции - ВВ Тиквеш АД Скопје–171 обични акции