Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 24 јуни 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.06.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп - 312 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 59 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 81 обични акции