ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 24 април 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 23.04.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -205 сопствени обични акции по цена од 28.500,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.04.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонијатурист АД Скопје –181 обична акција; - Фустеларко Борец АД Битола –225 обични акции;