НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 24 април 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.04.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Патнички Сообраќај Транскоп АД Битола– 30 обични акции; - Комерцијална Банка АД Скопје– 340 обични акции; - Скопски Пазар АД Скопје– 200 обични акции;