Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 24 февруари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје – 1.012 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 257 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 30 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 11 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 31 обични акции
- Макстил АД Скопје – 699 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 12 обични акции
- АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 607 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 8 обични акции
- Уготур АД Скопје – 34 обични акции