Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 24 декември 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.12.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Окромври АД Куманово–40 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје–112 обични акции
- Гранит АД Скопје–500 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје–119 обични акции
- Скопски Пазар АД Скопје–10 обични акции
- Идивелоп АД Скопје–168 обични акции
- Охридска Банка АД Скопје–16 обични акции