НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 24 декември 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.12.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва - Триглав Осигурување АД Скопје –152 обични акции