НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 24 октомври 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.10.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ВВ Тиквеш АД Скопје –114 обични акции - Фруктал Мак АД Скопје - 380 обични акции