Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 24 јануари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.01.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Кланица со ладилник АД Струмица – 42 обични акции
- Скопски Пазар АД Скопје – 38 обични акции