Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 24 јануари 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.01.2018година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Жито Полог АД Тетово –50 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје –25 обични акции
-Тетекс АД Тетово –82 обични акции