Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 23 септември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното на 22.09.2020 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на :
- 18 сопствени обични акции по цена од 69.880,00 денари за една акција, преку 3 трансакции
- 11 сопствени обични акции по цена од 69.990,00 денари за една акција, преку 2 трансакции
- 6 сопствени обични акции по цена од 70.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Комерцијална Банка АД Скопје – 40 обични акции