Откуп на сопствени акции
понеделник, 23 септември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 20.09.2019 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на 105 сопствени обични акции по цена од 66.500,00 денари за една акција, преку системска блок трансакција.