Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 23 август 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 22.08.2023 година Прилепска Пиварница АД Прилеп изврши откуп на 5 сопствени обични акции по цена од 30.101,00 денар за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.08.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 38 обични акции
- Неметали Огражден АД Струмица - 132 обични акции