Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 23 август 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.08.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ВВ Тиквеш АД Скопје–100 обични акции
- Гранит АД Скопје–4 обични акции
- ГД Тиквеш АД Кавадарци–18 обични акции
- Топлификација АД Скопје–53 обични акции