Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 23 јули 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.07.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска Банка АД Скопје– 5 приоритетни акции
- Стопанска Банка АД Битола– 11 обични акции
- Макстил АД Скопје– 68 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп– 97 обични акции