Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 23 јули 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.07.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Дебарски Бањи АД Дебар – 30 обични акции