Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 23 јули 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.07.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Економика АД Скопје –11 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 91 обични акции
- Макстил АД Скопје – 250 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 3 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 11 обични акции
- Алкалоид АД Скопје –450 обични акции
- Гранит АД Скопје – 100 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 4 обични акции
- Уготур АД Скопје – 12 обични акции