Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 23 јуни 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.06.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Стопанска Банка АД Скопје - 400 обични акции