Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 23 јуни 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.06.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје  – 22 обични акции;
- РЖ Техничка контрола АД Скопје  – 8 обични акции;
- Уготур АД Скопје  – 23 обични акции;
- Тутунски комбинат АД Прилеп  – 257 обични акции;
- РЖ КПОР АД Скопје  – 11 обични акции;
- Македонски Телеком АД Скопје  – 50 обични акции;
- Комерцијална банка АД Скопје  – 5 обични акции;
- ОКТА АД Скопје  – 20 обични акции;
- Патнички сообраќај Транскоп АД Битола  – 43 обични акции.