Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 23 мај 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.05.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Фустеларко Борец АД Битола - 185 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица - 61 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 160 обични акции