Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 23 мај 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.05.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Алкалоид АД Скопје – 232 обични акции
-РЖ Економика АД Скопје – 28 обична акција
-Гранит АД Скопје – 10.000 обични акции
-РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 29 обични акции
-Кланица со ладилник АД Струмица – 48 обични акции
-Македонски Телеком АД Скопје – 654 обични акции
-Стопанска Банка АД Битола – 100 обични акции
-ТТК Банка АД Скопје – 201 обична акција
-Комерцијална Банка АД Скопје – 599 обични акции
-Оранжерии Хамзали АД Струмица – 126 обични акции
-Стопанска Банка АД Скопје – 7 приоритетни акции
-Уготур АД Скопје – 31 обична акција
-Макпетрол АД Скопје – 59 обични акции
-ОИЛКО КДА Скопје – 160 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 241 обична акција