Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 23 април 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.04.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ГД-Тиквеш АД Кавадарци - 15 обични акции
- ВВ Тиквеш АД Кавадарци - 46 обични акции