Откуп на сопствени акции
понеделник, 23 март 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 20.03.2020 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: 
- 6 сопствени обични акции по цена од 54.600,00 денари за една акција, преку 1 трансакција;
- 27 сопствени обични акции по цена од 54.771,00 денари за една акција, преку 3 трансакции;